Vartotojo susitarimas

www.labukivilnius.lt

1.1. UAB “Budivnika” (toliau – „Įmonė“ arba „Paslaugos savininkas“) siūlo interneto tinklo vartotojui (toliau – „Vartotojas“) naudoti šią paslaugą šiame Vartotojo susitarime (toliau – „Susitarimas“, „VS“) nustatytomis sąlygomis. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas sutiko su jo sąlygomis pagal Susitarimo 1.4 p. numatytą tvarką. 

1.2. Įmonė siūlo Vartotojams prieigą prie interneto technologijos, kuri suteikia galimybę: 
Gauti bendrą informaciją apie restoraną;
Išsirinkti iš Restorano meniu patiekalus ir įsidėti juos į pirkinių krepšelį;
Pateikti Restorano administracijai užsakymą įsigyti esančius krepšelyje patiekalus; 
Užsakyti pirkinio pristatymą Vartotojo nurodytu adresu; 
Rezervuoti staliuką Restorane be jokio papildomo patiekalų užsakymo arba užsakius patiekalus; 
Atlikti Užsakymo pavedimą pasirinktu būdu, taip pat, bet ne tik, per Įmonės įgaliotą banką(-us), kuris aptarnauja banko korteles; 
Gauti savo užsakymą: išsinešimui (take a way), arba Restorane (jei Restorano administracija patvirtino rezervaciją), arba pristatant jį nurodytu adresu (pristatymas nurodytu adresu gali padidinti užsakymo kainą jo pristatymo kainos dydžiu); 
Dalyvauti lojalumo programose: 
Gauti kitas mišrias paslaugas; 
Gauti ir/arba aktyvuoti atitinkamus mobiliuosius ir programinius priedus, tinklalapius ir mikrotinklalapius, toliau vadinamus „Programomis“, kurias siūlo Įmonė Vartotojams naudoti. 


Įmonė suteikia prieigą prie Paslaugų ir Programų, taip pat ir šią Programą, jei Jūs priimsite šio VS nuostatas. 
1.3. Paslaugos naudojimą reglamentuoja šis Susitarimas, o taip pat o taip pat atskirų paslaugų naudojimo sąlygomis. Susitarimą gali pakeisti serverio savininkas arba tinkamas Paslaugos savininkas be kokio nors specialaus pranešimo. Nauja Susitarimo redakcija įsigalioja nuo jos patalpinimo internete momento nurodytu šiame punkte adresu, jei kitaip nenumato naujoji Susitarimo redakcija. Aktuali VS redakcija visada yra tinklapyje adresu: http://www.labukivilnius.lt („Terminai ir sąlygos“ skyriuje). Vartotojo ir Įmonės teises ir pareigas reguliuoja teisiniai santykiai, kurie kyla iš tos Susitarimo redakcijos, kuri galioja tuo metu, kai šalys susitaria dėl visų esminių sąlygų. 
1.4. Pradedant naudoti kokią nors paslaugą / jos atskirą funkciją arba baigus registracijos procedūrą yra traktuojama, kad Vartotojas priėmė visas Susitarimo sąlygas, be jokių išlygų ir išimčių. Vartotojui nesutinkant su kokiomis nors Susitarimo nuostatomis, Vartotojas negali naudoti šios Paslaugos. Tuo atveju, jei Įmonė kaip nors pakeitė Susitarimą pagal Susitarimo 1.3 punkte numatytą tvarką, su kuria Vartotojas nesutinka, jis privalo nutraukti šios Paslaugos naudojimą. 
ŠIS SUSITARIMAS SUSIEJA JUS IR ĮMONĘ JURIDINĖS SUTARTIES SĄLYGOMIS.

2. Registracija


2.1. Registracija Paslaugai nebus patvirtinta tol, kol nebus gauta ir patvirtinta ši informacija: 
2.1.1 – Vartotojo vardas; 
2.1.2 – elektroninio pašto adresas; 
2.1.3. – Vartotojo vardas (Vardas, pagal kurį Vartotoją identifikuos Paslauga)
2.1.4. – Vartotojo aktualus mobilaus telefono numeris
2.1.5.  – Vartotojo pilietybė arba šalis, kurioje Vartotojas gyvena
Vartotojo registracijos metu visi duomenys turi būti aktualūs ir nuolat Vartotojo atnaujinami kol naudojamasi Paslauga. 
2.2. Siekiant užtikrinti reikiamą saugumo lygį, kuris yra susijęs su vartotojų banko kortelių informacijos sauga (jų naudojimosi metu), Įmonė pasitelkia ir naudojasi licencijuoto banko korteles aptarnaujančio agento banko paslaugomis, kuris užtikrina Įmonei Vartotojų mokesčių iš banko kortelių gavimą. 
2.3. Patvirtinus Vartotojo duomenis, kurie yra nurodyti 2.1.1 ir 2.1.5 punktuose, Vartotojui bus leista naudotis Paslauga. 
2.4. Vartotojai pateikia savo sutikimą su tuo, kad banko korteles aptarnaujantis agentas bankas patikrins kredito arba debeto kortelės duomenų galiojimą. Tuo atveju, jei kredito arba debeto kortelių Bankas nepatvirtino, Įmonė pasilieka sau teisę atsisakyti aptarnauti Vartotoją.  
2.5. Nurodyta 2.1.1 …. 2.1.5 punktuose informaciją Vartotojai gali perkelti iš paskyrų socialiniuose tinkluose, su kuriais Įmonės administracija nustatė tokią galimybę. 
2.6. Vartotojai sutinka su savo asmeninės informacijos naudojimu, taip pat ir paskyros nuotraukos. Įmonė įsipareigoja naudoti aukščiau nurodytą informaciją tik Paslaugos funkcijų vykdymui ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų protingų priemonių jai apsaugoti.  

3. Bendrosios Paslaugos naudojimo nuostatos

3.1. Įmonė turi teisę nustatyti apribojimus naudotis paslaugomis visiems Vartotojams, arba atskirai Vartotojų kategorijai (priklausomai nuo Vartotojo buvimo vietos, kalbos, kuria yra teikiama paslauga ir t.t.), taip pat: atskirų paslaugos funkcijų, turinio, maksimalaus kiekio operacijų, maksimalaus kiekio kreipimosi į Įmonę skaičių per tam tikrą laiko tarpą apribojimą, maksimalaus turinio saugojimo laikotarpio, talpinamo turinio specialiųjų parametrų ir t.t. buvimą/nebuvimą. Įmonė gali uždrausti automatiškai prisijungti prie savo išteklių, o taip pat priimti bet kokią informaciją, kuri yra sugeneruota automatiškai. 
3.2. Įmonė suteikia galimybę naudotis resursais nuo nurodytų 2 skyriuje duomenų patvirtinimo dienos. 
3.3. Įmonė imsis visų būtinų priemonių užtikrinti darbą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tačiau nėra atmetama problemų ar delsimo atsiradimo tikimybė dėl įvykių, kurių Įmonės administracija negali kontroliuoti. 
3.4. Paslauga gali būti laikinai sustabdyta kol bus išspręstos techninės problemos arba jos tobulinimo tikslais. 
3.5. Aptikus paslaugos trūkumus:
- kaip galima greičiau susisiekite su administracija; 
- suteikite Įmonės administracijai galimybę ištaisyti trūkumus. 
Įmonės administracija imsis visų galimų priemonių, kad pašalintų trūkumus per trumpiausią laiką. 

4. Bazinės Paslaugos funkcijos ir kylantys iš jų naudojimo teisiniai santykiai 

4.1. Įmonė vykdo komercinę veiklą internetu.
4.2. Tikrojo Paslaugos savininko arba jo įgaliotinio teisiniai santykiai su Vartotoju savo teisine esme yra prekių ir paslaugų tiekimo sutartis, kurios bendrųjų nuostatų turinys yra išdėstytas šiame VS ir kurią reguliuoja įstatymai, verslo teisės papročiai ir tradicijos, būdingi šiai veiklai. 
4.3. Esminį pristatymo sąlygų dalyko išsamų turinį nustato elektroniniai dokumentai, kuriuos sudarė Įmonė ir jiems pritarė Vartotojas. 
4.4. Įmonė pasilieka sau teisę atimti teisę naudotis paslauga iš tų Vartotojų, kurių veiksmai nėra nukreipti naudoti Paslaugos resursus pagal paskirtį arba kurie naudoja resursą be siekio faktiškai įvykdyti (užbaigti) sandėrį, kaip antai, bet neapsiribojant: daugkartinė registracija gaunant keletą profilių Sistemoje, daugkartinė registracija be vėlesnio apsilankymo Restorane ir t.t. ir pan. 
4.5. Įsipareigojimas tinkamai aptarnauti Restorane ir pateikti produkciją tenka Paslaugos savininkui arba jo įgaliotam asmeniui. 
4.6. Vartotojo ir Įmonės sąveikos tvarka kyla iš Paslaugos algoritmų. 
4.7. Nepilnamečiai Vartotojai negali įsigyti alkoholinių gėrimų. Šios normos pažeidimo atveju Įmonė neparduos alkoholinių gėrimų, o už juos sumokėtos sumos nebus grąžinamos. 
4.8. Alkoholiniai gėrimai Vartotojui yra tiekiami pagal sąlygas, kurias numato įstatymų reikalavimai Restoranams, o būtent: turinčios atitinkamus leidimus ir licenzijas Restorano patalpose. Alkoholinių gėrimų su pristatymu Vartotojas negali užsisakyti per Paslaugą. 

5. Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka 

5.1. Pinigų grąžinimas vartotojui yra įmanomas iki faktinio paslaugos gavimo momento:
5.1.1. per 14 kalendorinių dienų nuo Vartotojo mokėjimo iniciavimo momento Įmonei – be baudos sankcijų. 
Pinigų grąžinimo įvykdymui Vartotojas privalo kreiptis į paslaugos administraciją telefonu: +370 68 688 488 arba elektroniniu paštu: labukivilnius@gmail.com
5.1.2. vėliau kaip prieš 72 valandas iki nurodyto orderyje momento – imamas komisinis mokestis už vėlyvą užsakymo anuliavimą.
5.1.3. komisinis mokestis už vėlyvą užsakymo anuliavimą (vėliau kaip prieš 72 valandas iki nurodyto orderyje momento) sudaro 100% nuo sumokėtos avansu užsakymo sumos.
5.1.4. Vartotojo atsisakymas naudotis Restorano paslaugomis dėl bet kokių priežasčių, taip pat ir Įmonės netinkamas paslaugų teikimas yra sudariusių sandorį tarp Vartotojo ir Restorano šalių ginčų ir bylinėjimosi objektas. 

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Jei Jūs sutinkate su šio Susitarimo sąlygomis, Įmonė suteikia Jums neperduodamą ir neišskirtinę licenziją naudotis Prietaisu(-ais) pagal šias sąlygas, konfidencialumo politiką bei bet kokias kitas taikomas taisykles. Įmonė pasilieka sau visas kitas teises. 
6.2. Jūs galite atsisiųsti arba atvaizduoti Paslaugą Jūsų Prietaise tik peržiūrai, naudojimui ir atvaizdavimui jūsų asmeniniais tikslais. 
6.3. Jūs pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės Teisės priklauso Įmonei bei jos licencijuotojams bet kurioje jurisdikcijoje, o taip pat tai, kad teisės naudotis Paslauga jums yra perduotos licenzijos sąlygomis (neparduotos), ir kad Jūs neturite jokių teisių į Paslaugą, išskyrus teisę naudotis šio Susitarimo ribose. Jūs pripažįstate, kad neturite prieigos teisės į pradinį kodą. 

7. Asmeninės informacijos naudojimas

7.1. Registracijos metu jūs suteikiate mums savo informaciją. Papildomai, iš kitų Vartotojų, Įmonė gaus informaciją apie tai, kaip yra naudojamos Programos. Bet kokia informacija apie Vartotojus arba apie tai, kaip jie naudoja Paslaugą yra konfidencialumo politikos objektas. Naudodamiesi Paslaugos paslaugomis, Jūs sutinkate su tos informacijos naudojimu ir patvirtinate jos tikrumą. 
7.2. Jums gali būti pasiūlyta galimybė prijungti prie jūsų paskyros arba Paslaugos viena arba daugiau profilių iš socialinių tinklų. Prijungiant profilį, Jūs leidžiate jame publikuoti pranešimą apie jūsų aktyvumą Paslaugoje. 

8. Papildomos nuostatos

8.1. Paslaugos savininkas pasilieka teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šį Susitarimą kitai organizacijai (asmeniui). Tai neturės įtakos Jūsų teisėms ir pareigoms pagal šį Susitarimą. 
8.2. Jūs galite perleisti savo teises ir pareigas pagal šį Susitarimą tik raštiškai sutikus Įmonės administracijai. 
8.3. Šio Susitarimo šalimis esame tik Įmonė ir Vartotojas. Nei vienas kitas asmuo neturi teisės primesti savo sąlygų. 
8.4. Kiekvienas šio Susitarimo skyrius veikia nepriklausomai. Tuo atveju, jei teismas pripažins vieną iš šio Susitarimo skyrių neteisėtu, likę skyriai liks nepakeisti ir galiojantys. 
8.5. Tuo atveju, jei Įmonė nepareikalaus iš Jūsų įvykdyti bet kokius įsipareigojimus pagal šį Susitarimą arba nepasinaudos savo teisėmis arba nukels jų taikymo terminą, tai nereiškia, kad nereikia laikytis įsipareigojimų iš Jūsų pusės. Jeigu Įmonė leis Jums nesilaikyti sutarties sąlygų, tai turi būti įforminta raštu ir nesuteikia galimybės manyti, kad automatiškai yra leidžiami bet kokie vėlesni jų nesilaikymai. 

9. Teisinis režimas, teismai ir arbitražas


9.1. Šis Susitarimas yra sutartis tarp Vartotojo ir Įmonės dėl naudojimosi paslaugomis tvarkos ir panaikina visus ankstesnius susitarimus tarp Vartotojo ir Įmonės.
9.2. Šį Susitarimą reglamentuoja ir jis yra traktuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Klausimai, kurių nereglamentuoja šis Susitarimas, turi būti nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi galimi ginčai, kylantys iš santykių, kuriuos reglamentuoja šis Susitarimas, turi būti sprendžiami pagal tvarką, kurią nustato galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai, Europos teisės  normos. Visame šio Susitarimo tekste, jei nėra nurodyta kitaip, „įstatymų“ terminas yra traktuojamas kaip Lietuvos Respublikos įstatymai, o taip pat ir Vartotojo buvimo vietos įstatymai. 
9.3. Niekas Susitarime negali būti suprantama kaip partnerystės santykių, bendros veiklos santykių, asmens nuomos santykių bei kokių nors kitų santykių  nustatymas tarp Vartotojo ir Įmonės, kurių tiesiogiai nenumato Susitarimas. 
9.4. Jei dėl vienų ar kitų priežasčių viena ar keletas šio Susitarimo nuostatų bus pripažintos negaliojančiomis arba neturinčiomis juridinės galios, tai neturi įtakos kitų Susitarimo nuostatų galiojimui arba taikymui. 
9.5. Veiksmų nebuvimas iš Įmonės pusės, jei Vartotojas pažeidė Susitarimo nuostatas, neatima iš Įmonės teisės imtis atitinkamų veiksmų ginant savo interesus vėliau, o taip pat nereiškia, kad Įmonė atsisako savo teisių, jei ateityje bus vykdomi panašūs arba analogiški pažeidimai. 
9.6. Šis Susitarimas yra sudarytas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir gali būti pateiktas Vartotojui susipažinti viena iš išvardintų kalbų. Jei Susitarimo versija rusų kalba skiriasi nuo Susitarimo versijos kita kalba, yra taikomos šio Susitarimo rusų kalbos versijos nuostatos. 
9.7. Atsiradus ginčams, imsis maksimalių priemonių išspręsti ginčytinus klausimus derybų keliu, be to šalys suvokia būtinybę pasiekti kompromisų jų misijai įvykdyti. Reikalavimai, kuriuos kelia šalys, neturi būti akivaizdžiai absurdiško pobūdžio, priešingu atveju jų neturi nagrinėti nei asmuo, kuriam jie yra skirti, nei teismai. Šalys turi veikti savo teisėtų teisių ribose, atsižvelgiant į verslo tradicijas ir papročius, kurie yra priimti toje šakoje. Nepasiekus susitarimo derybų keliu, ginčai perduodami nagrinėti Vilniaus m. teismui, jeigu kitaip tiesiogiai nenumato įstatymai dėl ginčo jurisdikcijos.